Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Aanmelden

 


Nadat een kind of jongere is aangemeld, wordt deze op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is, wordt er eerst een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Bij dit gesprek zijn kinderen jonger dan 12 jaar meestal niet aanwezig en jongeren vanaf 12 jaar wel. Jongeren boven de 16 jaar mogen zelf bepalen of hun ouders bij het gesprek aanwezig zijn.

In dit intakegesprek worden de klachten besproken en wordt de ontwikkeling doorgenomen. Op basis van de hulpvragen wordt een voorstel gedaan voor de verdere hulp (zie ook bij aanbod).
In principe kan er na de intake direct gestart worden met de behandeling (therapie). Deze wachttijd kan wel oplopen wanneer jeugdigen weinig mogelijkheden voor afspraken hebben (de naschoolse afspraaktijden zijn altijd erg vol).

Het kan ook zijn het nodig is om eerst meer duidelijkheid over de oorzaak voor de problemen te krijgen. In dat geval wordt afgesproken om nader onderzoek te doen.
Na het onderzoek wordt een adviesgesprek met ouders gevoerd, waarin de resultaten besproken worden en advies gegeven wordt voor verdere begeleiding of behandeling. Jongeren boven de 12 jaar mogen direct bij dit adviesgesprek aanwezig zijn. Kinderen onder de 12 jaar krijgen apart ook uitleg over het onderzoek.
Ook volgt desgewenst een samenvattende schriftelijke rapportage van de bevindingen en advies.

Wanneer de problematiek andere deskundigheid vraagt dan Kinderpraktijk De Meerberg kan bieden, wordt doorverwezen naar andere (para)medisch deskundigen (bijv. kinderarts, fysiotherapeut, logopedist) of instellingen (gespecialiseerde GGZ).


Om voor vergoeding van de hulp in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een verwijzing. 
 


Wachttijden (update januari 2022):

Behandeling jeugd GGZ 0-18 jaar      : Aannamestop  
Diagnostiek                                     : Aannamestop
Systeemtherapie                              : 2-4 weken

Er worden vanaf 1 maart 2022 géén nieuwe beschikkingen voor jeugdigen uit de gemeente Ede meer aangevraagd, waardoor er geen vergoeding kan plaatsvinden.
Jeugdigen uit omliggende gemeenten onder Foodvalley (Veenendaal, Barneveld, Renswoude, Rhenen, Nijkerk) kunnen nog wel vanuit een beschikking voor vergoeding door de gemeente aangemeld worden.

Voor collega praktijken:
Vereniging PsyZorg Gelderse Vallei

 
 
 
 


WERKWIJZE AANMELDEN
Ouders of sociaal team kunnen voor aanmeldingen contact opnemen per e-mail (bij voorkeur) of telefoon.
Er wordt dan op verzoek via een beveiligde verbinding een aanmeldformulier toegestuurd.

Verwijzingen door huisartsen kunnen digitaal via Zorgdomein verstuurd worden.
Ouders hoeven dan zelf geen contact meer op te nemen om aan te melden.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu