Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Aanmelden

 
 

Er is sprake van een volledige aannamestop, er worden geen kinderen op de wachtlijst geplaatst.
Wij adviseren contact op te nemen met toegangsteam/sociaal team of uw verwijzer om met hen te overleggen welke passende zorg kan worden ingezet.


Nadat een kind of jongere is aangemeld, wordt deze op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is, wordt er eerst een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Bij dit gesprek zijn kinderen jonger dan 12 jaar meestal niet aanwezig en jongeren vanaf 12 jaar wel. Jongeren boven de 16 jaar mogen zelf bepalen of zij de hulp willen en of hun ouders bij het gesprek aanwezig zijn.

In dit intakegesprek worden de klachten besproken en wordt de ontwikkeling doorgenomen. Op basis van de hulpvragen wordt een voorstel gedaan voor de verdere hulp (zie ook bij aanbod).
In principe kan er na de intake direct gestart worden met de behandeling (therapie). Deze wachttijd kan wel oplopen wanneer jeugdigen weinig mogelijkheden voor afspraken hebben (de naschoolse afspraaktijden zijn altijd erg vol).

Het kan ook nodig zijn om eerst diagnostisch onderzoek te doen om de ontwikkelingsproblemen in kaart te brengen en een meer uitvoerige analyse te maken om hiermee de problemen beter te kunnen verklaren.
Na dit onderzoek wordt een adviesgesprek met ouders gevoerd, waarin de resultaten besproken worden en advies gegeven wordt voor de verdere begeleiding of behandeling. Jongeren boven de 12 jaar mogen direct bij dit adviesgesprek aanwezig zijn. Kinderen onder de 12 jaar kunnen apart ook uitleg over het onderzoek krijgen.
Ook volgt een korte samenvattende schriftelijke rapportage van de bevindingen en advies.

Wanneer de problematiek andere deskundigheid vraagt dan Kinderpraktijk De Meerberg kan bieden, wordt doorverwezen naar andere (para)medisch deskundigen (bijv. kinderarts, fysiotherapeut, logopedist) of instellingen (gespecialiseerde GGZ).


Om voor vergoeding van de hulp in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een verwijzing. 


Wachttijden (update december 2023):

Behandeling jeugd : Aannamestop
Diagnostiek          : Aannamestop
Systeemtherapie   : Aannamestop

Voor collega praktijken:
Vereniging PsyZorg Gelderse Vallei

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu