Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

verwijscriteria

 

Verwijsmodel
Wanneer een arts wilt verwijzen naar de GBGGZ moet er sprake zijn van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis. Wanneer een cliënt wordt doorverwezen, zal de behandelaar in de GBGGZ moeten aantonen dat er inderdaad sprake is van een DSM-benoemde stoornis (diagnostiek).
(Zo niet → geen aanspraak op vergoede zorg).

Gegevens verwijsbrief
- patientgegevens (naam, adres, geboortedatum en BSN nummer)
- reden voor de verwijzing
- de vermelding dat het om een verwijzing naar de GBGGZ gaat
- dat er het vermoeden van een DSM-IV stoornis is
- naam, adres en AGB-code van de huisarts.

Producten binnen de GB GGZ
* Product 1. GBGGZ Kort (BK) 294 minuten
Dit product is voor cliënten met
problematiek van lichte ernst
een laag risico
een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en
aanhoudende of persisterende klachten.
* Product 2. GBGGZ Middel (BM) 495 minuten
Dit product is voor cliënten met
problematiek van matige ernst
een laag tot matig risico
een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en
de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het
betreffende ziektebeeld.
* Product 3. GBGGZ Intensief (BI) 750 minuten
Dit product is voor cliënten met
ernstige problematiek
een laag tot matig risico
een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en
de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het
betreffende ziektebeeld.
* Product 4. GBGGZ Chronisch (BC) 753 minuten
Dit product is voor cliënten met
instabiele of stabiele chronische problematiek
een laag tot matig risico.
 VERWIJSSCHEMA

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu