Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Voorwaarden

 


Wij bieden psychologische zorg aan kinderen en jongeren.
De vergoeding van alle jeugdhulp (ook de jeugd GGZ) valt onder de gemeenten.

Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, moet er een verwijzing van een (huis)arts zijn of van het CJG/sociaal-/toegangsteam van de gemeente. Er is een maximum aan behandeltijd en een indicatie wordt door de gemeente maximaal verleend voor een jaar.

De praktijk voldoet aan de wettelijke eisen voor hoofd/regiebehandelaarschap in de Jeugd GBGGZ en valt bovendien onder het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd.

Betaalt u liever de factuur zonder van enige vergoeding gebruik te maken, dan zijn de kosten per uur € 105.
U heeft in dat geval geen verwijsbrief nodig.

Registraties
NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Neurofeedbackpsycholoog NIP)
SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, specifiek voor jeugdhulp, gelijkgesteld aan BIG register www.skjeugd.nl).
VEN (vereniging EMDR Nederland)

Aangesloten bij  PsyZorg Gelderse Vallei, de vereniging voor samenwerkende psychologen en orthopedagogen in de regio.
 


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu