Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Voorwaarden

 


Wij bieden psychologische zorg aan kinderen en jongeren.
Sinds 2015 valt de vergoeding van alle jeugdhulp (ook de jeugd GGZ) onder de gemeenten.
De kinderpraktijk heeft voor 2021 een contract afgesloten voor psychologische zorg met alle gemeenten vallend onder regio Foodvalley:
Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel


Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, moet er een verwijzing van een (huis)arts zijn of van het CJG/sociaal-/toegangsteam van de gemeente.
Er is een maximum aan behandeltijd en een indicatie wordt door de gemeente maximaal verleend voor een jaar.

De praktijk voldoet aan de wettelijke eisen voor hoofd/regiebehandelaarschap in de Jeugd GBGGZ en valt bovendien onder het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd.

Betaalt u liever de factuur zonder van enige vergoeding gebruik te maken, dan bedragen de kosten voor een sessie € 95.
U heeft in dat geval geen verwijsbrief nodig.

Registraties
NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Neurofeedbackpsycholoog NIP)
SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, specifiek voor jeugdhulp, gelijkgesteld aan BIG register www.skjeugd.nl).
VEN (vereniging EMDR Nederland)

Aangesloten bij  PsyZorg Gelderse Vallei, de vereniging voor samenwerkende psychologen en orthopedagogen in de regio.
 


 


Verwijzingen door huisartsen kunnen via Zorgdomein verstuurd worden.

Ouders hoeven dan zelf geen contact meer op te nemen om aan te melden.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu