Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Voorwaarden

 


Wij bieden psychologische zorg aan kinderen en jongeren.
Sinds 2015 valt de vergoeding van alle jeugdhulp (ook de jeugd GGZ) onder de gemeenten.
De kinderpraktijk heeft voor 2022 een contract afgesloten voor psychologische zorg met de volgende gemeenten vallend onder regio Foodvalley:

Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel

(n.b. er kunnen per 1 maart 2022 géén beschikkingen meer aangevraagd worden voor jeugd uit de gemeente Ede).

Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, moet er een verwijzing van een (huis)arts zijn of van het CJG/sociaal-/toegangsteam van de gemeente.
Er is een maximum aan behandeltijd en een indicatie wordt door de gemeente maximaal verleend voor een jaar.

De praktijk voldoet aan de wettelijke eisen voor hoofd/regiebehandelaarschap in de Jeugd GBGGZ en valt bovendien onder het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd.

Betaalt u liever de factuur zonder van enige vergoeding gebruik te maken, dan bedragen de kosten voor een sessie € 98.
U heeft in dat geval geen verwijsbrief nodig.

Registraties
NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Neurofeedbackpsycholoog NIP)
SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, specifiek voor jeugdhulp, gelijkgesteld aan BIG register www.skjeugd.nl).
VEN (vereniging EMDR Nederland)

Aangesloten bij  PsyZorg Gelderse Vallei, de vereniging voor samenwerkende psychologen en orthopedagogen in de regio.
 


 


Verwijzingen door huisartsen kunnen via Zorgdomein verstuurd worden.

Ouders worden verzocht dan ook per
e-mail contact op te nemen om aan te melden. Er wordt dan via een beveiligde verbinding een aanmeldformulier toegestuurd.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu