Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Voorwaarden


Wij bieden psychologische zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Sinds 2015 valt de vergoeding van alle jeugdhulp (ook de jeugd GGZ) onder de gemeenten.
De kinderpraktijk heeft voor 2018 een contract afgesloten voor psychologische zorg met alle gemeenten vallend onder
- regio Foodvalley: Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel
- regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,Rheden, Zevenaar, Rozendaal, Wageningen, Westervoort

Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, moet er een verwijzing van een (huis)arts zijn of van het sociaal team van de gemeente.
Er is een maximum aan behandeltijd en een indicatie wordt door de gemeente maximaal verleend voor een jaar.

De praktijk voldoet aan de wettelijke eisen voor hoofd/regiebehandelaarschap in de Jeugd GBGGZ en valt bovendien onder het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd.

Betaalt u liever de factuur zonder van enige vergoeding gebruik te maken, dan bedragen de kosten voor een sessie € 90.
U heeft in dat geval geen verwijsbrief nodig.
Behandelingen die niet onder de jeugdzorg vallen, worden soms door de zorgverzekeraars (deels) vergoed als alternatieve behandelwijze vanuit lidmaatschap bij het NVPA. U kunt hier  klikken om te zien of uw verzekeraar de kosten van alternatieve behandelingen vergoed.

Registraties
NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Neurofeedbackpsycholoog NIP)
SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, specifiek voor jeugdhulp, gelijkgesteld aan BIG register www.skjeugd.nl).
NVPA

Aangesloten bij  PsyZorg Gelderse Vallei, de vereniging voor samenwerkende psychologen en orthopedagogen in de regio.
 

 
 


Verwijzingen door huisartsen kunnen via Zorgdomein verstuurd worden.
Ouders hoeven dan zelf geen contact meer op te nemen om aan te melden.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu