Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Aanbod


Kinderpraktijk De Meerberg heeft het volgende aanbod:

                   Onderzoek                            

  • Observatie thuis/school

  • Intelligentieonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Sociaal-emotioneel onderzoek
  • Didactisch onderzoek

     
--> Hierbij is er vooraf altijd een intakegesprek en achteraf een       adviesgesprek met ouder(s).
--> Er volgt een samenvattende rapportage van de bevindingen voor de       verwijzer (meestal huisarts) in afschrift aan ouders.

  
                 Behandeling                          

  • Therapie individueel

        (bijv. cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR, oplossingsgerichte
         speltherapie, medische hypnose, biofeedback, neurotherapie)

  • Therapie in tweetal of groep

        (bijv. ADHD/ADD-training, sociale weerbaarheid, faalangst)

  • Ouderbegeleiding

  • Gezinstherapie/systeemtherapie (ook na scheiding en bij nieuw samengestelde gezinnen)
  • Neurotherapie (Neurofeedback of Cogmed)  


--> Bij individuele therapie aan het kind worden ouders altijd middels      evaluatiegesprekken betrokken bij de behandeling.
--> Er volgt afsluitend een samenvattende rapportage van de bevindingen       voor ouders en de verwijzer.

Begeleiding
Dit bestaat meestal uit enkele gesprekken met ouders om een goede benadering af te spreken en de voortgang te evalueren.
Hiervan kunnen ook afstemmingsgesprekken met school deel uitmaken.  

 
 
 
 
 

Meer informatie over:

EMDR
AD(H)D training

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu