Kinderpraktijk De Meerberg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Verwijzing


Wij bieden psychologische zorg in de GBGGZ aan kinderen en jongeren.
Sinds 2015 valt de vergoeding van de Jeugd GGZ onder de gemeente.
De kinderpraktijk heeft voor 2017 een contract afgesloten voor psychologische zorg met alle gemeenten vallend onder regio Foodvalley:

- Ede
- Veenendaal
- Barneveld
- Nijkerk
- Renswoude
- Rhenen
- Scherpenzeel


Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, moet er een verwijzing van een (huis)arts zijn of van het sociaal team van de gemeente.
Er zijn afhankelijk van de zwaarte van de behandeling diverse behandelproducten met een maximum aan behandeltijd. Een indicatie voor GBGGZ wordt door de gemeente maximaal verleend voor een jaar.

De praktijk voldoet aan de wettelijke eisen voor hoofdbehandelaarschap in de GBGGZ en valt bovendien onder het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd.

Betaalt u liever de factuur zonder van enige vergoeding gebruik te maken, dan bedragen de kosten voor een sessie € 90.
U heeft in dat geval geen verwijsbrief nodig.
Behandelingen die niet onder de GB-GGZ vallen, worden soms door de zorgverzekeraars (deels) vergoed als alternatieve behandelwijze vanuit lidmaatschap bij het NVPA. U kunt hier  klikken om te zien of uw verzekeraar de kosten van alternatieve behandelingen vergoed.

Registraties
NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Neurofeedbackpsycholoog NIP)
SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, specifiek voor jeugdhulp, gelijkgesteld aan BIG register www.skjeugd.nl).
NVPA

Aangesloten bij  PsyZorg Gelderse Vallei, de vereniging voor samenwerkende psychologen en orthopedagogen in de regio.
 

 
 


Verwijzingen door huisartsen kunnen via Zorgdomein verstuurd worden.
Ouders hoeven dan zelf geen contact meer op te nemen om aan te melden.


 


Een toelichting op verwijscriteria voor de GBGGZ vindt u hier.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu